Maarten van Rossem - De Podcast

Tom Jessen en Maarten van Rossem / Streamy Media

  • Nieuws
Maarten van Rossem - De Podcast

#541 - Zondebokken van 2023

Bestel hier je tickets voor de live podcast op 10 januari. Boosheid en verontwaardiging vieren hoogtij. Wie of wat roept enorme maatschappelijke woede op? Maarten en ⁠Tom⁠ bespreken het lijstje met de...

 

⚡ AI test

De AI bot heeft deze aflevering beluisterd en een samenvatting gemaakt. Let wel; foutjes zoals bij namen, komen regelmatig voor. 😅

Podcast bespreekt "The Crown", politieke ontwikkelingen en klimaateisen

  • De serie "The Crown" belicht de geschiedenis van Nederland, inclusief dekolonisatie en gebedsgenezing.
  • Politieke ontwikkelingen zoals de populariteit van de PVV en de transformatie van het CDA worden besproken.
  • Bedrijven worden geconfronteerd met klimaateisen en de rol van ESG wordt benadrukt.

Waarom dit ertoe doet: De podcast biedt inzicht in populaire culturele fenomenen, politieke verschuivingen en duurzaamheidsvraagstukken die relevant zijn voor het Nederlandse publiek. Het bespreekt ook de impact van dramatisering op films en series, en benadrukt de noodzaak voor bedrijven om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus te nemen.

In deze podcastaflevering wordt gesproken over verschillende onderwerpen. Allereerst wordt er gesproken over een live-editie van de podcast die binnenkort zal plaatsvinden. Vervolgens komt Angela de Jong ter sprake en wordt er gesproken over de mogelijke overname van RTL door DPG. Daarnaast wordt er ingegaan op het gebrek aan aantrekkelijk aanbod op streamingdiensten en wordt kort de serie The Crown besproken. In deze serie worden de familie Winzer als eilskakers beschreven, maar wordt Elizabeth II geprezen om haar sterke karakter. De serie dramatiseert het verhaal en laat zien hoe de tijd verandert. Er wordt specifiek ingegaan op verschillende premiers, waarbij Tony Blair als voorbeeld wordt genoemd van iemand die aanvankelijk populair was, maar later veel kritiek kreeg. Politici blijven zelden lang populair en het is moeilijk om je aan kritiek te onttrekken. Er wordt ook vermeld dat er veel geld is geïnvesteerd in een documentaire over Blair. Verder wordt er gesproken over een televisieserie over de koninklijke familie, waarvan wordt gezegd dat het koningshuis er waarschijnlijk niet blij mee is. Ook wordt er kort gesproken over een mogelijke serie over Maxima. De spreker is enthousiast over de serie "The Crown" en vindt het fantastisch materiaal dat de geschiedenis van Nederland bevat, zoals de dekolonisatie en gebedsgenezing. De spreker vindt het interessant hoe dramatisering kan bijdragen aan films en series. In de passage wordt verder gesproken over politici en verkiezingen, met vermelding van Henk Kamp op een lijst van zondebokken voor 2023. Daarna gaat de tekst over verschillende onderwerpen, zoals de populariteit van de PVV, de transformatie van het CDA en politieke ontwikkelingen. Ook worden studentenverenigingen, kledingvoorschriften en een film over seksisme bij studentenverenigingen besproken. Verder komen verschillende politieke kwesties aan bod, zoals de situatie tussen Israël en Hamas, de kritiek op McDonald's en persoonlijke ervaringen met het eten bij McDonald's. Er wordt ook gesproken over de Syrische medewerkers bij een McDonald's-vestiging in Nederland en de controverse rondom McDonald's in het Midden-Oosten. Tot slot wordt er gesproken over de behandeling van kinderen in Europese restaurants, de impact van exotische kreeften op de waterkwaliteit, de vestiging van exotische dieren in Nederland, het programma "Make up your mind" waarin mensen als drag queen worden uitgedaagd, de kritiek en bedreigingen die drag queens soms ontvangen, de cultuuroorlog en polarisatie, de ophef over zaken die er eigenlijk niet toe doen, de ruimte voor populisme in de Nederlandse politiek, en de klimaateisen waar bedrijven mee te maken krijgen. Een expert op het gebied van ESG en klimaat wordt genoemd.

Nu luisteren